Veiligheidsregio's

Onderwerpen die door de Veiligheidsregio's worden ingebracht binnen de BRZO+ samenwerking:

  • Brzo toezicht en handhaving bij alle Brzo-, en Rie cat 4 bedrijven
  • Beoordelen van veiligheidsrapporten
  • Advisering over vergunningverlening
  • Aanwijzen bedrijfsbrandweren en het toezicht op bedrijfsbrandweren

Bron: 'Ambtelijk voorstel uitvoering VTH taken bij Brzo bedrijven 19 nov 2013'