Aanpak BRZO+

ILT- Botlek Chemie_Spaans_2012-012-1920

Aanpak binnen samenwerkingsprogramma BRZO+

De aanpak geeft een toelichting op de uitvoeringspraktijk.  Van het wettelijk kader tot het meerjarenprogramma aanpak van de inspecties. Bij de verwijzing toezicht producten zijn onder andere procedures, werkwijzen, strategieën  en richtlijnen te vinden. Ook zijn er enkele specifieke rapportages opgenomen die van belang kunnen zijn in de uitvoeringspraktijk.

Inhoudelijke toelichting

Hieronder zijn werkafspraken opgenomen óf wordt er meer inhoudelijk invulling gegeven over onderwerpen die een relatie hebben met de uitvoering binnen de BRZO+ samenwerking.