Inspectieresultaten BRZO+

Inspecties

BRZO+ producten

Controle bij ruim 400 bedrijven

De Nederlandse overheid maakt sinds 1 mei 2014 van iedere routinematige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. Gespecialiseerde inspecteurs van de veiligheidsregio's, de Nederlandse Arbeidsinspectie, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat voeren de inspecties uit bij de Brzo-bedrijven.

Openbare samenvattingen

Gepubliceerde openbare samenvattingen van de inspectie resultaten.