Inspectieresultaten BRZO+

Inspecties

BRZO+ producten

Jaarlijkse controle bij vierhonderd bedrijven

De Nederlandse overheid maakt sinds 1 mei 2014 van iedere routinematige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. Minstens één keer per jaar controleren gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, de Nederlandse Arbeidsinspectie, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat de Brzo-bedrijven.

Openbare samenvattingen

Gepubliceerde openbare samenvattingen van de inspectie resultaten.