Seveso-inrichtingenlijst

Het programma BRZO+ richt zich op de verbetering van het toezicht op de risicovolle bedrijven. In totaal zijn dit ruim 400 bedrijven in Nederland.

Deze bedrijven voeren activiteiten uit die risicovol zijn. Bedrijven moeten aantonen dat zij deze risico's beheersen. Hiervoor is een apart toezichtprogramma waaraan verschillende overheidsdiensten samenwerken. De resultaten van inspecties staan in een gezamenlijke inspectiedatabase: de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR2.0).

Bedrijvenlijst

De bedrijvenlijst bevat actieve productielocaties en Brzo-locaties waar geen Brzo-werkzaamheden worden verricht. Voorbeelden daarvan zijn:

  • administratieve locaties, zoals hoofdkantoren van concerns
  • locaties die recent gestopt zijn met Brzo-activiteiten, maar die volgens de vergunning nog steeds Brzo-activiteiten mogen uitvoeren

Per Brzo-locatie is te zien:

  • bedrijfsnaam en adresgegevens
  • lage- of hogedrempelbedrijf
  • inspectiepartners
  • adresgegevens

Lage- of hogedrempelbedrijf

Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de stoffen worden Brzo-bedrijven ingedeeld als lagedrempel- of hogedrempelbedrijven, met daarbij horende verplichtingen en inspectiefrequentie. De hogedrempelbedrijven zijn risicovoller dan de lagedrempelbedrijven.

Inspectiepartners

Een inspectieteam voert de Brzo-inspectie uit. Dit team bestaat uit een aantal inspecteurs uit het Wabo-bevoegd gezag (uitgevoerd door Brzo-omgevingsdiensten), de Nederlandse Arbeidsinspectie of de veiligheidsregio. Het Wabo-bevoegd gezag kan versterkt worden door een inspecteur van Rijkswaterstaat of de waterschappen, als er risico's zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.


Totstandkoming van de bedrijvenlijst

In de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR2.0) staan de Brzo-bedrijven geregistreerd die onder BRZO+ vallen. De GIR2.0 is naast een registratiesysteem ook een informatiebron van de samenwerkingspartners.

De bedrijvenlijst is een lijst met Brzo-bedrijven zoals geregistreerd in de inspectiedatabase GIR2.0 op een maandelijkse peildatum. Het overzicht bevat naast actieve productiebedrijven ook bedrijven met een Brzo-omgevingsvergunning waar op de peildatum geen Brzo-activiteiten zijn.

Twaalf keer per jaar wordt een actualisatie gepubliceerd van de bedrijvenlijst.