Contact

Bureau BRZO+

Heeft u een vraag over BRZO+? Neem dan contact op met één van de volgende instanties:

  • Voor vragen en opmerkingen over de uitvoering van het programma BRZO+ of deze website, kunt u terecht bij het Bureau BRZO+ via onderstaande gegevens.
  • Voor meldingen en incidenten over de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR 2.0 ) kunt u terecht bij helpdesk BRZO+ .
  • De helpdesk is ondergebracht bij informatiepunt WVL bereikbaar tijdens werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer 088 - 797 71 02  of per e-mail via informatiepuntwvl@rws.nl.
  • Voor vragen over deGIR versie tot 2022 kunt u terecht bij Servicedesk e-Inspecties van ICTU. De Servicedesk e-Inspecties is bereikbaar tijdens werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer 070 7000 981 of per e-mail via girbrzoplus-sd@e-inspecties.nl
  • Inhoudelijke vragen over de Brzo-regelgeving kunt u stellen aan de helpdesk InfoMil onderwerp 'Veiligheid'.

Postadres

Rijkswaterstaat
Bureau BRZO+
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Contactformulier