Samenwerkingsprogramma BRZO+

In Nederland werken sinds 2001 verschillende overheidsdiensten samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Sinds 1 januari 2014 is aan het samenwerkingsprogramma de naam BRZO+ verbonden.

Bereikbaarheid telefonische helpdesk

Door de recente omstandigheden kunt u uw vragen tijdelijk niet telefonisch stellen. Stel uw vraag via dit helpdeskformulier of per e-mail (informatiepuntwvl@rws.nl) Zo nodig neemt een medewerker telefonisch contact op. Vermeld daarom uw telefoonnummer. Ervaart u een storing? Vermeld dan 'storing'  in het onderwerp van de e-mail.

Inspectiepraktijk

Hoe heeft het BRZO+ samenwerkingsverband het plannen, uitvoeren en handhaven van een Brzo-inspectie georganiseerd? Het inspectieproces is gericht op de naleving van de Brzo-wetgeving en vormt een cyclus. Brzo-bedrijven worden geïnspecteerd op naleving van de Brzo-wetgeving. Daaronder vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken.

Nederland telt bijna 400 Brzo-bedrijven. Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de stoffen worden Brzo-bedrijven ingedeeld als lagedrempel- of hogedrempelbedrijven.

Nieuws BRZO+