Home

Home

Inhoud pagina: Home

Nieuws

De afgelopen jaren heeft de samenwerking in het programma BRZO+ veel opgeleverd. Er zijn ...

5 april 2017

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking, bedoeld als bundeling en vereenvoudiging van ...

22 maart 2017

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) stelt een aantal nieuwe eisen aan ...

22 maart 2017

Nieuws uit de media

BRZO+ : van afstemming naar aansturing

Binnen het programma ‘BRZO+' werken overheden aan de verdere verbetering van het toezicht op chemie- en Brzo-bedrijven. BRZO+ zorgt voor een stevige landelijke aansturing, iets wat nieuw is ten opzichte van de vrijwillige samenwerking binnen haar voorganger LAT RB.

2kol-20a