Nalevingslijst

De nalevingslijst toont het aantal en de ernst van overtredingen bij Seveso-inrichtingen die inspecteurs van het samenwerkingsprogramma BRZO+ hebben vastgesteld en opgenomen in de gemeenschappelijke inspectieruimte GIR2.0.

De overtredingen worden ingedeeld naar risico’s op een zwaar ongeval en escalatie van scenario’s in drie categorieën:

  • Categorie 1: Zwaar (onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval)
  • Categorie 2: Middelzwaar (geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval)
  • Categorie 3: Licht (zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval)

Actualiteit

In de nalevingslijst zijn de resultaten van het lopende en voorgaande jaar opgenomen. Elke maand wordt de lijst op deze website geactualiseerd. De basis vormt de actuele bedrijvenlijst.

Openbare samenvattingen

Meer informatie over de naleving bij Seveso-inrichtingen is te vinden in de openbare samenvattingen van inspecties. Voordat een openbare samenvatting wordt gepubliceerd, wordt het bedrijf in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de tekst van de samenvatting te geven. Dit kan een doorlooptijd hebben van een aantal weken. De nalevingslijst is daarmee actueler dan de openbare samenvattingen.

Optelling

De inspectieresultaten van een bedrijf kunnen een optelling zijn van meerdere inspecties. Naast de resultaten van aangekondigde inspecties worden ook de resultaten vermeld van onaangekondigde routinematige inspecties, niet routinematige inspecties en hercontroles.

Geen inspectie

Niet alle bedrijven worden elk jaar geïnspecteerd. Zogenaamde lagedrempelbedrijven hoeven driejaarlijks te worden geïnspecteerd. Ook kan het zijn dat een bedrijf geen risicovolle werkzaamheden meer uitvoert maar er nog wel een vergunning voor heeft. Het bedrijf wordt dan wel vermeld op de bedrijvenlijst en de nalevingslijst, maar er vindt er geen inspectie meer plaats.