BRZO+ deelnemende partijen

Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van interne en externe veiligheid met als doel het voorkomen van zware ongevallen bij alle Brzo- bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie.

De partners in het samenwerkingsprogramma BRZO+ zijn:

De bestuurlijke legitimatie voor deze samenwerking komt van het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB).

De gezamenlijke inspecties bij Brzo-bedrijven worden specifiek uitgevoerd door:

  • Brzo-omgevingsdienst / Staatstoezicht op de Mijnen
  • Veiligheidsregio
  • Nederlandse Arbeidsinspectie
  • Waterkwaliteitsbeheerders