Brzo-omgevingsdiensten

De provincies hebben een aantal uitvoerende taken ondergebracht in Omgevingsdiensten (OD). Soms worden deze ook Regionale Uitvoeringdiensten (RUD's) genoemd. Voor de handhaving van Brzo-bedrijven zijn er zes gespecialiseerde OD's of RUD's.

Onderwerpen die door Brzo-Omgevingsdiensten worden ingebracht in de BRZO+ samenwerking:

  • Wabo toezicht en handhaving gemandateerde taken bij de Brzo-, en Rie cat 4 bedrijven
  • Het Brzo toezicht bij alle Brzo-, en Rie cat 4 bedrijven
  • Wabo Vergunningverlening
  • Beoordelen van veiligheidsrapporten

Bron: 'Ambtelijk voorstel uitvoering VTH taken bij Brzo bedrijven 19 nov 2013'

Toezicht, vergunningverlening en handhaving

Binnen het Wabo bevoegd gezag is er bundeling van toezicht, vergunningverlening en handhaving in de RUD's of OD's:

  • Omgevingsdienst Groningen (Groningen, Drenthe, Fryslân)
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen (Overijssel, Gelderland)
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht)
  • DCMR Milieudienst Rijnmond  (Zuid-Holland en Zeeland)
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Noord-Brabant)
  • RUD Zuid-Limburg (Limburg)