Bureau BRZO+

Bureau BRZO+ is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Het bureau functioneert als landelijk coördinatiepunt voor BRZO+. De adviseurs van Bureau BRZO+ ondersteunen de BRZO+-organisatie bij de uitvoering van het programma.

Bureau BRZO+ zorgt voor:

 • informatievoorziening via de website, kennisdagen en de BRZO+-nieuwsbrief
 • inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de binnen BRZO+ functionerende gremia (directeurenoverleg, managementoverleg en de verschillende werkgroepen)
 • het jaarverslag BRZO+
 • voorlichting aan overheden en aan bedrijven (onder andere via bijeenkomsten)
 • het beantwoorden van vragen
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van landelijke instrumenten
  • gemeenschappelijke inspectieruimte GIR 2.0
  • inspectiemethodiek LBR
 • rapportages voor de voortgang van de programma-activiteiten

Organisatie

Programmamanager is Erwin de Bruin.
De adviseurs van Bureau BRZO+ zijn Perry van den Berg, Heleen Boender, Mustapha Labari, Claudia Lambermont, Shiefraaz Ozir, Marieke Polderman en Petra Teodorascu.

U kunt de adviseurs van het Bureau BRZO+ bereiken via het contactformulier.