Bureau BRZO+


Het Bureau BRZO+ is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Het bureau functioneert als landelijk coördinatiepunt voor het BRZO+. De adviseurs van het Bureau BRZO+ ondersteunen de BRZO+-organisatie bij de uitvoering van het programma.

Bureau BRZO+ zorgt voor:

 • informatievoorziening via de website, kennisdagen en de BRZO+ nieuwsbrief
 • inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de binnen BRZO+ functionerende gremia (BRZO+-overleg, managementoverleg, kernteam en de verschillende werkgroepen)
 • de jaarlijkse monitor
 • voorlichting aan overheden en aan bedrijven (onder andere via bijeenkomsten)
 • het beantwoorden van vragen
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van landelijke instrumenten
  • gemeenschappelijke inspectieruimte Gir 2.0
  • inspectiemethodiek LBR
 • rapportages voor de voortgang van de programma-activiteiten

Organisatie

Programmamanager is Erwin de Bruin.
De adviseurs van Bureau BRZO+ zijn Heleen Boender, Claudia Lambermont, Shiefraaz Ozir, Marieke Polderman en Petra Teodorascu.

U kunt de adviseurs van het Bureau BRZO+ bereiken via het contactformulier. Inhoudelijke vragen over het Brzo 2015 kunt u stellen aan de helpdesk van InfoMil.