Bureau BRZO+


Het Bureau BRZO+ is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Het bureau functioneert als landelijk coördinatiepunt voor het BRZO+. De adviseurs van het Bureau BRZO+ ondersteunen de BRZO+ organisatie bij de uitvoering van het programma.

Bureau BRZO+ zorgt voor:

 • informatievoorziening via de website, kennisdagen en de BRZO+ nieuwsbrief
 • inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de binnen BRZO+ functionerende gremia (BRZO+ overleg, managementoverleg, kernteam en de verschillende werkgroepen)
 • de jaarlijkse monitor
 • voorlichting aan overheden en aan bedrijven (o.a. via bijeenkomsten)
 • het beantwoorden van vragen
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van landelijke instrumenten
  • gemeenschappelijke inspectieruimte Gir 2.0
  • inspectiemethodiek LBR
 • rapportages voor de voortgang van de programma-activiteiten

Organisatie

Programmamanager is Erwin de Bruin.
De adviseurs van Bureau BRZO+ zijn Heleen Boender, Hester Costerus, Martin Kreeft, Claudia Lambermont, Shiefraaz Ozir, Marieke Polderman, Petra Teodorascu en Edwin Tijdeman.

U kunt de adviseurs van het Bureau BRZO+ bereiken via het contactformulier. Inhoudelijke vragen over het Brzo kunt u stellen aan de helpdesk van InfoMil.