Waterkwaliteitsbeheerders

Onderwerpen die door de waterkwaliteitsbeheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen) worden ingebracht binnen de BRZO+ samenwerking:

  • Het toezicht op de waterwet bij alle Brzo-, en Rie cat 4 bedrijven - voor zover het systeemgericht toezicht betreft
  • De advisering aan het Wabo bevoegd gezag bij VTH taken bij indirecte lozingen
  • De advisering bij Brzo toezicht bij alle Brzo- en Rie cat 4 bedrijven
  • Beoordeling van de milieurisico-analyse (MRA) als onderdeel van het veiligheidsrapport

Bron: 'Ambtelijk voorstel uitvoering VTH taken bij Brzo bedrijven 19 nov 2013'