Staatstoezicht op de Mijnen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voert toezicht uit op aantal  Brzo-bedrijven. Deze bedrijven vallen ook onder de Mijnbouwwet

SodM is betrokken bij de samenwerking BRZO+.