Handhavingstrategie

Op deze pagina is informatie beschikbaar over de Landelijke Handhavingstrategie. De handreiking geeft nadere uitleg en toelichting aan inspecteurs over het toepassen van de handhavingsstrategie. Doel van deze handreiking is ook om de met de strategie beoogde uniformiteit van de handhaving verder te vergroten.

Deze handreiking gaat niet over het inspectieproces en het identificeren van overtredingen. Hiervoor gebruiken de inspecteurs de LBR. De handreiking gaat ook niet in op het daadwerkelijk toepassen van de handhavingsinstrumenten. Het instrumentarium voor de verschillende toezichthouders is niet veranderd als gevolg van de strategie. Men mag er dan ook van uitgaan dat de toezichthouders op dat punt geen nadere toelichting nodig hebben.

De strategie en de Handreiking geven de visie weer zoals die gold bij het opstellen van de documenten. In 2023 is de landelijke Handhavingstrategie aangepast op de invoering van de Omgevingswet. In 2024 zal er een inhoudelijke actualisatie van de strategie worden uitgevoerd.

Handreiking strategie Brzo1999