Limburg

In deze regio voeren de Nederlandse Arbeidsinspectie, de veiligheidsregio (brandweer), de waterkwaliteitsbeheerder (Rijkswaterstaat en de waterschappen) en de omgevingsdienst het toezicht op risicovolle bedrijven uit. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de inspectiesamenvattingen. De coördinerende Brzo-omgevingsdienst is de RUD Zuid-Limburg.

Volgens de landelijke afspraak van het BRZO+ wordt een Brzo-inspectierapport uiterlijk acht weken na afronding van de Brzo-inspectie naar het bedrijf gestuurd. Een bedrijf heeft vervolgens twee weken gelegenheid om een zienswijze op het voornemen van publicatie van de samenvatting van de inspectie bij het bevoegd gezag in te dienen. Wanneer een bedrijf daar geen gebruik van maakt, vindt de publicatie uiterlijk een week daarna plaats.

U kunt in het zoekveld een zoekterm invullen, zoals bedrijfsnaam, postcode, plaats, inspectiedatum. Als er bij het bedrijf geen datum staat is er nog geen inspectiesamenvatting beschikbaar.