Groningen, Fryslân, Drenthe

De Nederlandse Arbeidsinspectie, de veiligheidsregio (brandweer), de waterkwaliteitsbeheerder (Rijkswaterstaat en de waterschappen), Staatstoezicht op de Mijnen en de omgevingsdienst voeren in deze regio het toezicht op risicovolle bedrijven uit. De genoemde partijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de inspectiesamenvattingen. De coördinerende Brzo-omgevingsdienst is de Omgevingsdienst Groningen. In een aantal gevallen is Staatstoezicht op de Mijnen de maatlatorganisatie in plaats van de omgevingsdienst.

Volgens de landelijke afspraak van het BRZO+ wordt een Brzo-inspectierapport uiterlijk acht weken na afronding van de Brzo-inspectie naar het bedrijf gestuurd. Een bedrijf heeft vervolgens twee weken gelegenheid om een zienswijze op het voornemen van publicatie van de samenvatting van de inspectie bij het bevoegd gezag in te dienen. Wanneer een bedrijf daar geen gebruik van maakt, vindt de publicatie uiterlijk een week daarna plaats.

U kunt in het zoekveld een zoekterm invullen, zoals bedrijfsnaam, postcode, plaats, inspectiedatum. Als er bij het bedrijf geen datum staat is er nog geen inspectiesamenvatting beschikbaar.