Inspectie resultaten BRZO+

Inspecties

Jaarlijkse controle bij vierhonderd bedrijven

De Nederlandse overheid maakt sinds 1 mei 2014 van iedere planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. Minstens één keer per jaar controleren gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat de Brzo-bedrijven.

Openbare samenvattingen en BRZO+ publicaties

Gepubliceerde openbare samenvattingen van de inspectie resultaten én BRZO+ rapportages.