Afkortingen, begrippen en synoniemen

n
x
y
*

VR

VR-bedrijf

VRW

Waardering

Waarderingsschaal

Wabo

Waterkwaliteitsbeheerder

Zwaar ongeval (of ramp)