Afkortingen, begrippen en synoniemen - Letter m

m
n
x
y

Maatgevend scenario

Maatlat

Maatregel

Maatregelgerichte benadering

Major Accident Reporting System (MARS)

Management review

Managementthema

MARS

Meerjareninspectieplan (MIP)

Metacyclus