Afkortingen, begrippen en synoniemen - Letter v

n
v
x
y

VBS

VBS element c De identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s van zware ongevallen

VBS element d Beheersing van de uitvoering

VBS element e De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen

VBS element f De planning voor noodsituaties

VBS element g Toezicht op de prestaties

VBS element h Audits en beoordeling

VBS-element b De organisatie en de werknemers

VBS-elementen

Veiligheidsbeheerssyteem (VBS)