Afkortingen, begrippen en synoniemen - Letter p

n
p
x
y

PBZO

PBZO-bedrijf

PBZO-document

PDCA-cyclus

Periodieke inspectie

Planningscyclus

Preventie

Preventiebeleid Zware Ongevallen

Primaire procesbeschrijving

Procedure