Afkortingen, begrippen en synoniemen - Inspectierapport