Afkortingen, begrippen en synoniemen - Ondersteunende procesbeschrijving