Afkortingen, begrippen en synoniemen

n
x
y

Scenario’s voor het interne noodplan