Afkortingen, begrippen en synoniemen

n
x
y

Bestuurlijk inspectieprogramma (BIP)