Geen coronatoegangsbewijs bij Brzo-inspecties

Bij een Brzo-inspectie kan het bedrijf geen coronatoegangsbewijs of coronatest eisen van de inspecteur om toegelaten te worden. Een bedrijf kan dergelijke eisen niet stellen en we werken daar ook niet aan mee.

In een eerder nieuwsbericht is al aangegeven dat een bedrijf geen recht heeft om een coronatest, vaccinatie of meting van de lichaamstemperatuur te eisen van de Brzo-inspecteur. Nu in Nederland in sommige situaties een coronatoegangsbewijs is vereist, wordt hieraan toegevoegd dat ook dit bewijs niet als verplicht kan worden gesteld om een Brzo-inspectie bij een bedrijf uit te voeren.

Geen wettelijke verplichting

Aan aanvullende voorwaarden hoeft niet meegewerkt te worden, tenzij dat expliciet is vastgelegd in Europese of nationale wet- en regelgeving. Een sneltest ondergaan, het laten meten van de temperatuur of een coronavaccinatie zijn geen wettelijke verplichtingen, evenmin als het overleggen van een coronatoegangsbewijs. De toegang kan dan ook niet geweigerd worden als hieraan niet wordt meegewerkt.

Als Brzo-inspecteurs handelen we verantwoord volgens de RIVM-richtlijnen. We bezoeken geen bedrijven als we klachten hebben, gebruiken de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en houden ons aan alle overige adviezen en regels.