Geen sneltest voor Brzo-inspecteur

Gepubliceerd 25 januari 2021

Bij inspecties van Brzo-bedrijven komt het de laatste tijd nog wel eens voor dat een bedrijf wil dat de inspecteurs een sneltest op corona ondergaan of hun temperatuur laten meten voordat ze binnenkomen. Een bedrijf kan deze eisen niet opleggen en onze inspecteurs werken hier ook niet aan mee. Evenmin kan het bedrijf eisen dat de inspecteurs zijn gevaccineerd.

Het verplichten van een sneltest, het laten meten van de lichaamstemperatuur of een coronavaccinatie kan wettelijk niet. De inspecteur heeft door artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht de bevoegdheid elke plaats te betreden.

Geen wettelijke verplichting

Aan aanvullende voorwaarden hoeft niet meegewerkt te worden, tenzij dat expliciet is vastgelegd in Europese of nationale wet- en regelgeving. Een sneltest, het laten meten van de temperatuur of een vaccinatie zijn geen wettelijke verplichtingen. De toegang kan dan ook niet geweigerd worden als hieraan niet wordt meegewerkt.

De Brzo-inspecteurs handelen verantwoord volgens de RIVM-richtlijnen. Ze bezoeken geen bedrijven als ze klachten hebben, gebruiken de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en houden zich aan alle overige adviezen en regels.

Werkwijze

De werkwijze bij inspecties die het BRZO+-samenwerkingsverband hanteert sinds mei 2020 blijft van kracht. Het vooroverleg, het opvragen en beoordelen van documenten, het interviewen van de betrokken medewerkers, het bespreken van de rapportage en het eindgesprek (de close-out) gebeuren via telefoon of videovergadering.

Na deze voorbereiding op afstand volgt een korte fysieke inspectie ter verificatie en controle. Het is de bedoeling de inspectie bij het bedrijf zo kort mogelijk te houden. Het inspectieteam is in beginsel maximaal 4 uur per dag op het bedrijfsterrein aanwezig. Het kan iets langer duren wanneer het anders echt heel ondoelmatig is.