Links naar relevante websites

Europa:

Nederland:

Informatiebronnen:

Software:

  • Proteus III: modelleren en berekenen van de milieurisico’s voor oppervlaktewater
  • Safeti-NL: een softwarepakket waarmee een kwantitatieve risicoanalyse van een inrichting uitgevoerd kan worden
  • RBM-II: een softwarepakket om een kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren van transportroutes
  • Risicokaart: een internettoepassing voor de communicatie van risicogegevens