Nulmeting innovatie bij Brzo-bedrijven

Gepubliceerd 31 oktober 2022

BRZO+ doet onderzoek naar innovatiekansen bij Brzo-bedrijven met verouderde ontwerpen. Dit najaar worden de bedrijven uitgenodigd mee te werken aan een nulmeting via een online enquête. De nulmeting moet mogelijke aanknopingspunten identificeren waarmee toezichthouders innovatie bij de bedrijven kunnen bevorderen.

We hopen dat veel bedrijven willen deelnemen aan de nulmeting om gezamenlijk te werken aan een veiliger Nederland. Hoe meer bedrijven deelnemen, hoe beter we de data kunnen gebruiken.

Aanleiding

In 2016 vonden op het Limburgse chemiecomplex Chemelot 4 voorvallen plaats: 3 ernstige emissies van gevaarlijke stoffen en 1 ongeval met dodelijke afloop. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan om te achterhalen hoe partijen op Chemelot de veiligheid beheersen en welke tekortkomingen en kwetsbaarheden er zijn. De resultaten staan beschreven in het rapport ‘Chemie in samenwerking - Veiligheid op het industriecomplex Chemelot’.
De Onderzoeksraad stelt dat verouderde ontwerpen van installaties een achterliggende factor is waardoor de voorvallen op Chemelot hebben plaats gevonden. De Onderzoeksraad geeft in het rapport BRZO+ de volgende aanbeveling:

Bevorder dat toezichthouders in Brzo-inspecties expliciet aandacht geven aan de risico’s van verouderde ontwerpen van installaties.

Nulmeting

In 2020 heeft Royal HaskoningDHV in opdracht van BRZO+ samen met een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers vanuit BRZO+ een vragenlijst met 50 vragen samengesteld waarmee we een nulmeting bij de Brzo-bedrijven gaan uitvoeren. Doel van deze nulmeting is om een beeld te krijgen van de huidige situatie bij Brzo-bedrijven rond innovatie in relatie tot verouderde installaties. De nulmeting dient voor de identificatie van mogelijke aanknopingspunten voor de toezichthouders om deze innovatie bij de bedrijven te bevorderen.

Online enquête

Afgelopen september zijn we gestart met fase 2 van het project. De vragenlijst is aangepast op de actualiteit en eind oktober heeft Bureau BRZO+ een brief (pdf, 28 kB) gestuurd naar alle actieve Brzo-bedrijven. In deze brief lichten we het project toe en nodigen we de bedrijven uit om via de online enquête aan de nulmeting deel te nemen.

Ook hebben we de brancheorganisaties VNCI, VOTOB, VEMOBIN, Veiligheid Voorop en de Vereniging Afvalbedrijven per e-mail geïnformeerd en gevraagd de leden te stimuleren mee te werken aan de nulmeting.

Anoniem

BRZO+ wil benadrukken dat het om een nulmeting gaat waarmee een beeld van de huidige situatie bij Brzo-bedrijven kan worden gevormd. Het maakt dus niet uit of een bedrijf wel of geen innovaties toegepast heeft. Medewerking aan het onderzoek is geheel op vrijwillige en anonieme basis. Resultaten zullen niet te zijn herleiden naar individuele respondenten. De resultaten van de nulmeting worden met alle respondenten en betrokken brancheorganisaties gedeeld.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen die van belang kunnen zijn voor het project? Stuur dan een bericht naar Bureau BRZO+ via het contactformulier.