Geen beperkingen bij Brzo-inspecties

Gepubliceerd 11 februari 2022

Vanwege de uitbraak van het coronavirus moest het samenwerkingsverband BRZO+ twee jaar geleden de inspecties anders organiseren en de fysieke bedrijfsbezoeken inperken. Sinds maart 2021 zijn de restricties opgeheven en gelden voor de Brzo-inspecteurs geen beperkingen meer. Ondanks het huidige hoge aantal besmettingen blijft deze richtlijn van kracht.

Na opheffing van de restricties gelden voor de inspecteurs geen bijzondere regels meer qua grootte van het team of de duur van de inspectie. Behalve het strikt in acht nemen van de RIVM-maatregelen.

Richtlijn blijft van kracht

Ondanks het hoge aantal besmettingen vanwege de omnikronvariant heeft het samenwerkingsverband BRZO+ besloten deze lijn voort te zetten. Daar waar het kan  vindt afstemming nog wel zo veel mogelijk plaats via videobellen of telefoneren. Bijvoorbeeld bij het vooroverleg en het bespreken van de rapportage

Geen wettelijke verplichting

Aan aanvullende voorwaarden werken de inspecteurs niet mee. Tenzij dat expliciet is vastgelegd in Europese of nationale wet- en regelgeving. Een sneltest ondergaan, het laten meten van de lichaamstemperatuur of een coronavaccinatie zijn geen wettelijke verplichtingen. Evenmin als het overleggen van een coronatoegangsbewijs. De toegang tot een Brzo-bedrijf kan dan ook niet om die redenen worden geweigerd.

Als Brzo-inspecteurs handelen we verantwoord volgens de RIVM-richtlijnen. We bezoeken geen bedrijven als we klachten hebben, gebruiken de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en houden ons aan alle overige adviezen en regels.