Update fysieke inspecties Brzo-bedrijven

Gepubliceerd 11 maart 2021

Het samenwerkingsverband BRZO+ zal fysieke inspecties bij Brzo-bedrijven vanaf nu met minder beperkingen uitvoeren. Er gelden geen bijzondere restricties meer voor onze inspecteurs bij het bezoeken van de bedrijven, behalve het strikt in acht nemen van de RIVM-maatregelen.

Vanwege de coronamaatregelen hebben de inspecties bij Brzo-bedrijven het laatste jaar grotendeels op afstand plaatsgevonden. Het was noodzakelijk om het fysieke toezicht beperkt te houden.

Fysiek toezicht

De vitale industrie die onder het Brzo-toezichtsregime valt, is tijdens de COVID-19-pandemie operationeel gebleven. Na een jaar vinden wij het vanuit BRZO+ noodzakelijk om het fysieke toezicht op deze hoog-risicovolle bedrijven, zo volledig mogelijk te hervatten. Daarom gelden er vanaf nu geen beperkingen meer qua grootte van het team of de duur van de inspectie. Aan de hand van een risico-inschatting zal het inspectieteam hierin zelf een keuze maken.

Daar waar het kan, bijvoorbeeld bij het vooroverleg en het bespreken van de rapportage, zal de afstemming nog steeds zoveel mogelijk telefonisch of via videobellen plaatsvinden.

Vanzelfsprekend handelen de Brzo-inspecteurs verantwoord en volgens de RIVM-richtlijnen. Ze bezoeken geen bedrijven als ze klachten hebben, gebruiken de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en houden zich aan alle overige adviezen en regels.

Restricties opgeheven

Sinds medio maart 2020 zijn inspecties op locatie bij Brzo-bedrijven beperkt uitgevoerd. In eerste instantie werden fysieke inspecties opgeschort, tenzij sprake was van een spoedeisende situatie of een bedrijf dat onder verscherpt toezicht stond. Vanaf medio mei zijn de fysieke inspecties gecontroleerd hervat: een team van maximaal 3 inspecteurs was maximaal 4 uur per dag aanwezig bij het bedrijf. Deze restricties worden nu opgeheven.