Klimaatverandering bij Brzo-bedrijven

Door klimaatverandering is de kans groter dat in Nederland overstromingen, piekbuien, droogte en hittegolven optreden. Brzo-bedrijven moeten zich hierop voorbereiden en maatregelen nemen om te voorkomen dat hierbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Bij BRZO+ lopen verschillende projecten die te maken hebben met klimaatverandering bij Brzo-bedrijven.

Voorbereiding van Brzo-bedrijven op klimaatverandering

Uit een eerdere analyse van het RIVM blijkt dat bedrijven in hun veiligheidsrapporten niet duidelijk aangeven hoe zij zich hierop voorbereiden. Daarom heeft het RIVM in samenwerking met BRZO+ twee workshops met bedrijven georganiseerd om de gevaren van klimaatverandering en de mogelijke maatregelen in kaart te brengen.

Het resultaat van de workshops is vastgelegd in de rapportage 'Voorbereiding van Brzo-bedrijven op klimaatverandering'. De rapportage bevat een overzicht van de dreigingen en zinvolle maatregelen.

Bedrijven kunnen het overzicht gebruiken om de gevaren voor hun eigen situatie te analyseren en gericht maatregelen te nemen. Ook de Brzo-inspecteur kan het overzicht gebruiken bij de beoordeling of bedrijven zich voldoende voorbereiden. Naast het overzicht geeft het rapport een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor vervolg.

Rapport: Voorbereiding van Brzo-bedrijven op klimaatverandering (pdf, 661 kB)

Droogte en de gevolgen op koelsystemen

Naast bovengenoemd rapport is een notitie opgesteld over de gevolgen van droogte voor koelwatersystemen. Het doel van deze notitie is inzicht geven en informatie verstrekken over de mogelijke veiligheidsgevolgen van gekoelde reactoren, die hun koelwater uit oppervlaktewater onttrekken tijdens een periode van droogte.

De notitie beschrijft een aantal feiten van klimaatverandering en de mogelijke gevolgen op koelsystemen binnen de procesindustrie. Het verhaal wordt ondersteund aan de hand van een casus.

Notitie: Droogte en de gevolgen op koelsystemen (pdf, 55 kB)

Checklist overstromingsrisico's

In april 2021 is de checklist overstromingsrisico’s geactualiseerd en aangepast aan de nieuwste inzichten. Zo is het mogelijk om ook inzicht te krijgen in de kansen voor specifieke waterscenario’s met specifieke waterhoogtes. Door de gevolgen hiervan in kaart te brengen is het mogelijk het risico te wegen met het risicobeleid van het bedrijf.

Checklist overstromingsrisico's (pdf, 198 kB)