Richtlijn Brzo-inspecties tijdens coronapandemie blijft van kracht

Na de extra coronamaatregelen van het kabinet op 13 oktober 2020 hebben de BRZO+-toezichthouders gekeken of de huidige inspectiewerkwijze aangepast moest worden. Dit blijkt niet het geval te zijn. Korte bedrijfsbezoeken ter verificatie en controle van inspecties op afstand, blijven toegestaan.

Hiermee wordt de lijn gehandhaafd die het samenwerkingsverband BRZO+ sinds medio mei hanteert bij het uitvoeren van inspecties bij Brzo-bedrijven in coronatijd.

Telefoon of videovergaderen

Het vooroverleg, het opvragen en beoordelen van documenten, het interviewen van de betrokken medewerkers, het bespreken van de rapportage en het eindgesprek (de close-out) gebeuren via telefoon of videovergadering.
Na deze voorbereiding op afstand volgt een korte fysieke inspectie ter verificatie en controle. Het is de bedoeling de inspectie bij het bedrijf zo kort mogelijk te houden. De inspectie is maximaal 4 uur per dag aanwezig op het bedrijfsterrein.

Toegang

De Nederlandse regering heeft extra maatregelen genomen vanwege de opmars van het virus. Deze strengere maatregelen kunnen geen reden zijn voor een bedrijf de fysieke Brzo-inspectie af te zeggen of het inspectieteam de toegang te weigeren. Zoals we de laatste maanden gewend zijn, kunnen met inachtneming van de RIVM-maatregelen korte fysieke inspecties  doorgaan.

Landelijke instructie

De maatregelen voor het waarborgen van de eigen gezondheid en die van de mensen bij het bedrijf, zijn vastgelegd in een landelijke instructie op basis van de geldende RIVM-richtlijnen.