Opschalen fysieke inspecties

Na het eerste stadium van de coronauitbraak bewegen we nu in Nederland naar een overgangsfase en worden maatregelen versoepeld. Binnen het samenwerkingsverband BRZO+ is aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie nagegaan of inspecties weer kunnen worden opgeschaald.

Het managementoverleg BRZO+ heeft ingestemd met het gecontroleerd hervatten van fysieke inspecties bij alle Brzo-bedrijven.

Korte fysieke inspecties

De landelijke lijn vanuit BRZO+ tijdens de coronacrisis was tot nu toe om alleen toezicht op afstand uit te voeren. Fysieke inspecties werden opgeschort. Tenzij sprake was van een spoedeisende situatie of een bedrijf onder verscherpt toezicht. Dit beleid wordt nu aangepast. Afgesproken is dat vanaf maandag 18 mei wordt gestart met korte fysieke inspecties. De regionale inspectieteams bepalen in onderling overleg de daadwerkelijke startdatum.

Op afstand

Uitgangspunt is dat het grootste gedeelte van de inspecties nog steeds op afstand plaatsvindt. Het vooroverleg, het opvragen en beoordelen van documenten, het interviewen van de betrokken medewerkers, het bespreken van de rapportage en het eindgesprek (de close-out) gebeuren via telefoon of videovergadering.

Na deze voorbereiding op afstand volgt een korte fysieke inspectie ter verificatie en controle. Het is de bedoeling de inspectie bij het bedrijf zo kort mogelijk te houden, maximaal 4 uur per dag aanwezig op het bedrijfsterrein.

Landelijke instructie

De maatregelen voor het waarborgen van de eigen gezondheid en die van de mensen bij het bedrijf, zijn vastgelegd in een landelijke instructie op basis van de geldende RIVM-richtlijnen.