Gevolgen coronavirus

Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden momenteel geen reguliere Brzo-inspecties uitgevoerd. Wel wordt in overleg met de individuele bedrijven gekeken wat mogelijk is aan toezicht op afstand.

Toezicht op afstand zonder fysiek contact kan bijvoorbeeld in de vorm van telefonische interviews en het digitaal uitwisselen van stukken.

Bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoeken worden opgeschort, tenzij sprake is van spoedeisend (ongevals)onderzoek. Ook bedrijven die zich in het verleden slecht aan de regels hebben gehouden, kunnen onaangekondigd worden bezocht. Bij deze inspecties worden de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het virus tegen te gaan, uiteraard in acht genomen.

Bedrijfsmelding

Brzo-bedrijven die vragen hebben over de continuïteit van hun werkzaamheden (bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoud) verzoeken wij via de reguliere route een bedrijfsmelding te doen bij de betreffende omgevingsdienst. Deze zorgt voor afstemming met de overige Brzo-toezichthoudende instanties.