Andere vervolgacties

Tijdens een inspectie kan een dienst verdere informatie verzamelen ten behoeve van activiteiten die door de overheden dienen te worden verricht. Het gaat dan om activiteiten en processen die aan de bedrijfsactiviteiten gelieerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van de milieuvergunning, het opstellen van een rampbestrijdingsplan, de aanwijzing bedrijfsbrandweer en ruimtelijke ordening. Deze zaken worden door de individuele overheden uitgevoerd.