Vervolgacties (niet aangepast op BRZO15)

Na afloop van een inspectie wordt het MIP aangepast aan de inzichten die zijn verkregen tijdens de inspectie. Ook kan het mogelijk zijn om de bedrijfsgegevens in het toezichtmodel te actualiseren.

Daarnaast kan een handhavingstraject ingezet worden of andere vervolgacties, zoals het aanpassen van een rampbestrijdingsplan of de omgevingsvergunning.