Besluit informatie inzake rampen en crises

Het Besluit informatie inzake rampen en crises heeft betrekking op de informatieverschaffing en de vertrouwelijkheid van informatie in de volgende situaties:

 • door de overheid aan de bevolking (hoofdstuk 3);
  • de risico’s en maatregelen
   • bij dreiging van een ramp of zwaar on­geval en over mogelijke rampen en zware ongevallen
   • tijdens en na een ramp of zwaar on­geval
 • de te treffen maatregelen;
  • tijdens en na een ramp of zwaar on­geval
 • door het bedrijf aan de overheid (hoofdstuk 2);
  • alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van de ramp of de dreigende ramp voor de bevolking of het milieu kunnen worden beoordeeld;
   • bij dreiging van een ramp
   • tijdens een ramp
   • na een ramp

Het Brzo-plichtige bedrijf dient in het kader van het Besluit informatie inzake rampen en crises de burgemeester bij een (dreigende) ramp van bepaalde informatie, voor zover deze niet al op grond van andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen, te voorzien.