Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) is gebaseerd op de Arbowet en geeft nadere regels in het belang van veiligheid en gezondheid in verband met arbeid.

Deze nadere regels zijn ook van toepassing op werkgevers en werknemers in Brzo-bedrijven. Ze kunnen gericht zijn op maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen, zoals de wetsartikelen uit paragraaf 2a van de Arbowet over explosieve atmosferen (ATEX) of de artikelen uit hoofdstuk 8 gericht op veiligheids- en gezondheidssignalering. Indien er situaties zijn waar zowel het Brzo 1999 als het Arbobesluit kan worden toegepast, dan staat het de inspecteur vrij om te kiezen welke van de twee besluiten bij de handhaving wordt toegepast. Het beleid van de Inspectie SZW is dat in dat geval via het Brzo 1999 wordt gehandhaafd.

Lees verder over de ARIE-regeling.