NTA-VBS

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8620: Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen, is gekoppeld aan de PGS 6. De NTA 8620 vormt een interpretatie voor de invulling van de VBS-eisen uit het Brzo 1999.

Relatie met certificering

De NTA 8620 is zodanig geformuleerd dat een bedrijf ervoor kan kiezen het VBS te laten certificeren op niet-geaccrediteerde basis. Dit betekent dat een certificatie-instelling een certificaat verstrekt terwijl daarop geen toezicht van de Raad voor Accreditatie van toepassing is.

Status

De nieuwe PGS 6 verwijst wat betreft de invulling van het VBS naar de NTA 8620. Die heeft daarmee dezelfde status als PGS 6.