Modellen en software

Hulpmiddelen

In het kader van het Brzo 1999 zijn de volgende rapportages van belang:

  • CIW-nota Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen (2000);
  • beschrijving van de stand der veiligheidstechniek ten behoeve van de preventieve aanpak van de risico’s van onvoorziene lozingen;
  • beschrijving van de methode voor de activiteiten binnen bedrijven ten behoeve van het uitvoeren van studies naar risico’s van onvoorziene lozingen;
  • risicomodel Proteus;
  • naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater.

Modellen en software

In het kader van de samenwerkingstaken binnen het Brzo 1999 zijn onderstaande modellen en softwarepakketten van belang. Deze ‘tools’ kunnen op de betreffende websites worden opgevraagd:

  • Serida (database met gegevens over gevaarlijke stoffen);
  • Proteus (modelleren en berekenen van de milieurisico’s voor oppervlaktewater);
  • Unificatie QRA-bedrijven (softwarepakket om een kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren binnen bedrijven);
  • Unificatie QRA transport RBM-II (softwarepakket om een kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren van transportroutes);
  • Risicokaart (internettoepassing om risicogegevens binnen een gemeente te communiceren).