Regelgeving (verouderd)

In de meest actuele versie van de Werkwijzer is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 nog niet verwerkt. Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) inwerking getreden.

Het Brzo integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Dit deel besteedt aandacht aan de samenhang tussen de verschillende wet- en regelgeving. Dit deel legt uit:

  • wie het bevoegde toezichthoudende en handhavende gezag is
  • welke vergunningen belangrijk zijn
  • welke regels gelden
  • welke maatregelen Brzo-bedrijven moeten treffen
  • wanneer er sancties plaatsvinden.