Gezamenlijke rollen

In onderstaande tabel worden de gezamenlijke rollen weergegeven.

Rol

Rolomschrijving en verantwoordelijkheid

Gangbare functiebenaming

Inspectieleider

Verantwoordelijk voor:

  • communicatie met het te inspecteren bedrijf en teamleden;
  • aanleveren (voortgangs-)gegevens en beoordelingsrapportage;
  • detailplanning inspectie en rapportage;
  • coördinatie totstandkoming rapportage, inclusief (zonodig) het afstemmen van verschillende meningen tot een logische en gemotiveerde tekst

Inspectieleider

Kernteam van inspecteurs

Verantwoordelijk voor opstellen inspectieplanning, uitvoeren inspectie, opstellen rapportage en vaststellen consequenties van inspectieresultaten

Kernteam van inspecteurs

Projectgroep BIP

Opstellen bestuurlijk inspectieprogramma (BIP)

Projectgroep BIP