Inspectie SZW

In onderstaande tabel worden de rollen bij de Inspectie SZW (directie Major Hazard Control) weergegeven.

Rollen bij Inspectie SZW

Rol

Rolomschrijving en verantwoordelijkheid

Gangbare functiebenaming

Bestuurder

Politiek verantwoordelijke voor de uitvoering van de taken van de directie MHC (Major Hazard Control)

Minister of staatssecretaris

Directeur MHC

Eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de taken van de directie MHC

Directeur MHC

Manager MHC

Verantwoordelijk voor de adequate organisatie van taken binnen de directie MHC;
Verantwoordelijk voor de uitvoering van taken (per team) binnen MHC

Manager MHC
Teamleider MHC

Planner MHC

Plant de Brzo-werkzaamheden voor de directie MHC

Teamleider MHC

Inspecteur MHC

Voert inspecties en handhaving uit in het kader van het Brzo 1999

Inspecteur MHC

Buitengewoon opsporingsambtenaar MHC (boa)

Bevoegd en verantwoordelijk voor strafrechtelijke handhaving

Inspecteur MHC