Verschillende procesrollen

De in de Brzo-keten samenwerkende organisaties kennen een aantal rollen. In de procesbeschrijvingen worden per rol activiteiten toegewezen. Individuele medewerkers kunnen meerdere rollen vervullen.

Een aantal van de rollen, taken en bevoegdheden is dus - eventueel via samenwerkingsovereenkomsten - neergelegd bij de partijen die optreden namens een bevoegd gezag of brandweerregio. Het hangt van de inhoud van een samenwerkingsovereenkomst af voor welke actoren en onderdelen dit aan de orde is. De oorspronkelijke instanties blijven uiteraard verantwoordelijk voor de uitvoering.