Reikwijdte procesbeschrijvingen

In de procesbeschrijvingen is uitgegaan van een model van minimaal noodzakelijke samenwerking. Veelal is nauwere samenwerking mogelijk. Zo kan de beoordeling van een kennisgeving (proces 7) of van een veiligheidsrapport (VR, proces 8) ook in een gezamenlijke teamsessie plaatsvinden in plaats van via individuele beoordelingen.

Ook in andere processen is nauwere samenwerking mogelijk. Dit geldt vrijwel steeds waar in de processchema’s gelijke stappen voor de partners zijn weergegeven. Het model wil deze nauwere samenwerking uiteraard niet in de weg staan, maar laat het aan de partners over hoever zij hierin willen gaan.