Taken en coordinatie

Het totaal van de procesbeschrijvingen vormt een samenwerkingsmodel. Doel van het model is dat de partners deze afspraken vertalen naar hun eigen organisatie en ook binnen hun organisatorische situatie uitwerken. Het model borgt uniformiteit in werkwijze maar laat ruimte voor verschillen in organisatiestructuur.

Een regionaal samenwerkingsverband met veel Brzo-bedrijven zal er al snel voor kiezen sturing, planning en coördinatie via structureel overleg te organiseren terwijl een andere regio (met een of enkele Brzo-bedrijven) kan volstaan met ad hoc overleg tussen de betrokken partners. Voor beide organisatorische oplossingen laat het model ruimte. Ook kan gekozen worden voor een splitsing van taken.