Ondersteunende processen

Dit deel van de website biedt een overzicht van de ondersteunende proces­beschrijvingen die het uitgangspunt vormen voor de samenwerkende bevoegde gezagen bij de uitoefening van hun taken. Een ondersteunende proces­beschrijving is een procesbeschrijving die nodig is voor het beschikbaar stellen van personeel, informatie en hulpmiddelen voor een goede uitvoering van het primaire proces.

Alleen die ondersteunende procesbeschrijvingen die belangrijk zijn voor de samenwerking tussen de bevoegde gezagen zijn beschreven.

Nr

Procesbeschrijving

Doel

Verantwoordelijke uitvoerder

A

Behandelen klachten

Waarborgen dat klachten snel en doeltreffend worden afgehandeld. Een tweede doel is dat de organisaties de klachten benutten voor het verbeteren van hun uitvoering.

Bg Wabo
Inspectie SZW
Veiligheidsregio
Waterkwaliteitsbeheerder

B

Reageren op afwijkingen

Waarborgen dat afwijkingen van de afgesproken samenwerkingsprocesbeschrijvingen snel en doeltreffend worden afgehandeld. Een tweede doel is dat de organisaties de afhandeling van de afwijkingen benutten om hun procesbeschrijvingen en de uitvoering daarvan te verbeteren.

Bg Wabo
Inspectie SZW
Veiligheidsregio