T8 - Referentiescenario's bij gevaarseigenschappen (new)

Indien het bedrijf de gevaarseigenschappen van de aanwezige stoffen in een installatie heeft geïdentificeerd, is er mogelijk een aantal referentiescenario’s van toepassing op deze installatie. Indien het bedrijf niet heeft onderlegd waarom bepaalde referentiescenario’s wel of niet zijn gekozen, kan de inspecteur met deze tabel hierin zelf inzicht krijgen. Zie voor de referentiescenario’s bijlage 5 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren.

De standaard referentiescenario’s uit het Besluit veiligheidsregio's zijn voor de volgende situaties uitgewerkt:

REFERENTIESCENARIO’S GEVAARSEIGENSCHAPPEN
Brandbare
vloeistof
Brandbaar
gas
Brandbare
vaste stof
Explosief Toxisch
gas
Toxisch
vloeibaar
Radioactief

Tankbrand

X X

Tankputbrand

X X

Rimfire

X X

Brandprocesinstallatie

X X X X

Leiding brand

X X X

Brand bij overslag

X X X X

Fakkel

X X

Gaswolkdispersie

X X

Oververhitting t.g.v.
omgevingsbrand

X X

Lekkage toxisch gas

X

Lekkage toxische
vloeistof

X

Brand in bedrijfs­ruimten binnen stralings­controle­gebied

X

Brand in bedrijfs­ruimten buiten stralings­controle­gebied

X

Opmerking: bij alle brandscenario’s komen toxische verbrandingsproducten vrij, echter naar gelang de aard van de brandstof en de brandomstandigheden kunnen weinig of aanzienlijke wolken met toxische verbrandingsproducten ontstaan.

Het Besluit veiligheidsregio's geeft in dit geval aan als maatregelen door het bedrijf te nemen: vooral preventieve voorzieningen en brandbeveiligingsmaatregelen die grote brandontwikkeling voorkomen.