T7 - Waardering schaderisico (new)

Onderstaande tabel is toe te passen bij de beoordeling van bedrijfsbrandweerscenario’s.

WAARDERING 
SCHADERISICO

BELASTING BIJ OMGEVINGSBEBOUWING GEZONDHEIDSEFFECTEN 
OMWONENDEN
Brandeffecten Overdrukeffecten Toxische effecten

Hoog

> 10 kW/m2 > 0,03 bar LBW // AGW

Beperkt

3-10 kW/m2 AGW // VRW

Gering

1-3 kW/m2 VRW
Geen < 1 kW/m2 < 0,03 bar < EPEL1

1EPEL =  Eenmalige Populatie Exposure Limit