T6 - Transponering algemene bepalingen bedrijfsbrandweer naar VBS-elementen

In bijgaand bestand zijn de artikelen vanuit het Model algemene bepalingen voor bedrijfsbrandweren vallend onder artikel 31, Wet veiligheidsregio's, zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), gelinkt met de zeven elementen uit het veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Hierdoor wordt duidelijk welke algemene bepalingen worden gedekt door welke VBS-elementen.